เครื่องเชื่อมไรล่อน วรชาติกรุ๊ป

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เครื่องเชื่อมอินวอเตอร์ Artsen Cm 500C

    เครื่องเชื่อมอินวอเตอร์ Artsen Cm 500C ดิจิตอลเต็มรูปแบบ ระบบการควบคุมการทำงานเครื่องเชื่อมแม็คมีทใช้ระบบแบบดิจิตอลแต่ละขั้นตอนด้วยความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม แผงการทำงานแบบอิสระ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดลักษณะการทำงานได้อีกด้วยเพื่อเพิมความสะดวกในการทำงานมากขึ้น จัดเก็บรูแบบการทำงานได้มากกว่า 50 ช่อง ภายในระบบสามารถจัดเก็บรูปแบบการเชื่อมโดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง และมีระบบพารามิเตอร์คอยตรวจสอบความผิดพลาดในการเชื่อมแต่ละครั้ง ฟังกชั่นการทำงานที่หลากหลาย เครื่องเชื่อมแม็คมีทมีระบบโปรแกรมที่ทันสมัยและดีที่สุดรองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบสามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมได้ ซอฟต์แวร์ขั้นสูง เครื่องเชื่อมแม็คมีท มีระบบการทำงานแบบผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมพิเศษที่ใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถแสดงประสิทธิภาพได้เต็ม 100% มีทีมพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโดยเฉพาะทำให้เราไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลาทำให้เครื่องเชื่อมแม็คมีทเป็นเครื่องเชื่อมที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด และมีความทันสมัยมากที่สุด เปิดระบบพารามิเตอร์ในการเชื่อมแบบ Pulse สามารถเปิดใช้งานพารามิเตอร์ในการเชื่อมแบบ Pulseได้ พารามิเตอร์จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อความถูกต้องและคอยแก้ไขความผิดพลาด ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความสวยงาม มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและลดความผิดพลาด ความเสียหายของชิ้นงานได้ ข้อมูลทางเทคนิค โหมดการควบคุม Control Mode โหมดควบคุมการป้อนลวด Wire Feeding Control Mode แรงดันประสิทธิภาพ Input Effciency ความสามารถในการป้อนข้อมูล Input Capacity พาวเวอร์ แพกเตอร์ Power Factor ประสิทธิภาพ Efficiency    

    หมวดหมู่ : เชื่อมโลหะ, อุปกรณ์และเครื่องใช้เชื่อมโลหะ, การเชื่อมปิดโลหะ

    ดูรายละเอียด